Wat is een sociaal systeem

Wat is een sociaal systeem


Het sociale systeem is een vrij complexe soortmenselijke relaties, wat een bepaald doel inhoudt. Het komt meestal samen met de ontwikkeling van de natuur, de maatschappij of bepaalde sociale groepen. Om dit concept volledig te begrijpen is het echter nodig rekening te houden met een aantal feiten.Wat is een sociaal systeem


In de ruimste zin van het woord is een sociaal systeem een ​​zeer georganiseerde reeks relaties tussen verschillende individuen.

Een systeem met verschillende niveaus kan echter sociaal worden genoemd. Afhankelijk van het type organisatie, plaats in de samenleving, doel, aard en relatie met de omgeving, zijn er 5 hoofdtypen:

  1. De hele samenleving van mensen. Dit omvat absoluut het geheel van individuen die op aarde leven.
  2. Een concrete historische gemeenschap. Dit omvat niet alleen mensen, maar ook relaties tussen hen (politiek, economisch, spiritueel en sociaal). Voorbeeld: Amerikaanse samenleving.
  3. Estates, naties, etnische groepen, elites, enz. Dit moet ook een combinatie van mensen met een lagere orde omvatten.
  4. Organisatie. Allereerst zaken. Maar ook dit omvat wetenschappelijke organisaties, krediet- en financiële instellingen, instellingen enzovoort.
  5. Sites, brigades, etc. In feite zijn het de primaire groepen mensen die in elke productie werken of deelnemen aan informele organisaties.

Ook kan elk sociaal systeem worden onderverdeeld in 4 hoofdgroepen:

  • People. Het belangrijkste onderdeel van het sociale systeem.
  • Processen. Dat wil zeggen, alle acties met betrekking tot de politieke, economische, sociale of spirituele sfeer.
  • Huishoudelijke artikelen. Ze zorgen voor de werking van het systeem en vereenvoudigen het uitvoeren van de taak.
  • Culturele en sociale ideeën. Dit omvat tradities, gewoontes, waarden, enz.