Kenmerken van maatschappelijke organisaties

Kenmerken van maatschappelijke organisaties


Een sociale organisatie is een verzameling mensen,die gezamenlijk één doel uitvoeren en handelen volgens bepaalde regels en principes. Elke maatschappelijke organisatie heeft waarden, belangen, eigenschappen, behoeften, en stelt ook bepaalde eisen aan de samenleving. Dit type relatie wordt echter vaak verward met andere typen systemen. Om de essentie van maatschappelijke organisaties eindelijk te begrijpen, is het noodzakelijk om hun onderscheidende kenmerken te kennen.Kenmerken van maatschappelijke organisaties


instructie


1


Het vermogen om hun organisatie te behouden en onafhankelijk van de impact van externe en interne factoren te ontwikkelen.


2


Mogelijkheid om toe te wijzen in hetzelfde objectorganisatie van een of meerdere systemen die nodig zijn om een ​​bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld, een onderneming kan worden beschouwd als een reeks machines die nodig zijn voor de productie van onderdelen. Tegelijkertijd is de onderneming een systeem van mensen die ononderbroken productie van producten waarborgen.


3


Elk sociaal systeem is anders in dateen persoon kan zijn mogelijkheden volledig realiseren binnen het kader van de toegewezen functie. Elk element van het systeem kan deelnemen aan het verkrijgen van het vereiste resultaat.


4


Stochasticiteit en complexiteit van functioneren. Deze functie hangt direct af van het aantal onderling verbonden elementen en het systeem van doelen.


5


Er is een zekere traagheid, die het mogelijk maakt om de ontwikkeling van de organisatie in de nabije toekomst te voorspellen.


6


Hoge betrouwbaarheid van functionerende elementen. Deze eigenschap wordt bepaald door het vermogen van componenten om uitwisselbaar te zijn. Dit omvat alternatieve technologieën, bedrijfsvoering methoden, materialen en beheer.


7


Het bestaan ​​van objectieve en subjectieve processen. De eerste zijn direct gerelateerd aan de wetten van de organisatie en de regels van zijn werking. Deze omvatten productie cycli, synergie, evenredigheid en samenstelling. De tweede processen zijn alleen afhankelijk van de aanneming van bestuurlijke beslissingen.


8


Formele en informele leiders. Een leider wordt begrepen als een persoon die de waarden en normen van een groep verbeeldt, en activeert ook actief de bescherming van deze normen. Een formele leider wordt in de regel benoemd door een hogere autoriteit. Een informele leider wordt rechtstreeks door het team gekozen. Hij fungeert als een autoriteit en een verdediger.


9


De basis van elke sociale organisatie is een kleine groep. In de regel zijn dit 3-7 mensen die voortdurend in onderling verbonden en complementair werk zijn.